Про нас

КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат є спеціальною стаціонарною соціально-медичною установою, призначеною для постійного проживання громадян чоловічої статі з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування.

У своїй діяльності інтернат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань, що регулюють діяльність інтернатних установ, а також Положенням про психоневрологічний інтернат, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549.

DSCN0411Основним завданням інтернатної установи є забезпечення належних умов проживання психічно хворих громадян, які потребують стороннього догляду і допомоги.

У КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат підопічним інтернату командою фахівців надається комплекс комунально-побутових, цілодобових соціально-медичних та реабілітаційних послуг. Вони забезпечуються консультативною допомогою, стаціонарним обслуговуванням, житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким і твердим інвентарем. Створені умови, що сприяють адаптації психічно хворих громадян у новому середовищі відповідно до чинного законодавства України. Для них організовано заходи з працетерапії, культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров’я і віку тих, хто проживає в інтернаті.

У КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат організовано раціональне чотирьохразове харчування, у тому числі й дієтичне, з урахуванням віку і стану здоров’я осіб, що проживають в інтернаті, в межах натуральних норм харчування.
Соціально-медичні та реабілітаційні послуги підопічним надають 1 лікар, 7 медичних сестер, 26 осіб молодшого медичного персоналу, інструктор з трудової терапії. У інтернаті функціонують медичний пункт з маніпуляційним кабінетом.

kkjn'l;Заклад розміщується у 3-х цегляних одноповерхових корпусах, які забезпечені всіма комунальними зручностями (опаленням, освітленням, водопостачанням, водовідведенням в вигрібні ями), 2 з яких збудовані у 1920 році, а 1 – у 1961 році.

Підопічні проживають в кімнатах по 4-7 чоловік. На території інтернатної установи розбиті клумби, висаджені плодові дерева та знаходиться підсобне господарство.
В окремих одноповерхових будівлях розташовані прально-лазневий комплекс та харчоблок.

Територія інтернату облаштована огорожею, облаштовано місця для прогулянок підопічних, є бесідка.

Підопічні інтернатної установи забезпечені предметами особистої гігієни.

Умови приймання,утримання і відрахування
з КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат

До КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат приймаються на державне утримання психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої груп з психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказане перебування в інтернаті відповідно до медичних показань та протипоказань до прийому в інтернатні установи, незалежно від наявності батьків або родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.

Психічно хворі особи, які мають особливі заслуги перед Україною, інваліди і учасники Великої Вітчизняної війни, а також члени сімей загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, приймаються до інтернату в першочерговому порядку.

Приймання до інтернату здійснюється за путівкою, виданою Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації на підставі:

1 заяви особи, яка виявила бажання проживати в інтернаті, або її опікуна (піклувальника) про приймання до інтернатної установи;
2 паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
3 медичної карти;
4 довідки про розмір призначеної пенсії;
5 довідки про склад сім’ї за встановленою формою;
6 висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування у психоневрологічному інтернаті;
7 копії судового рішення про недієздатність чи часткову дієздатність осіб, що влаштовуються до інтернату (для недієздатних осіб);
8 довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності).

Особи, які приймаються до інтернату, проходять санітарну обробку, переодягаються в одяг інтернату і протягом 14 днів утримуються в приймально-карантинному відділенні, після чого, якщо у них не буде виявлено інфекційних захворювань, переводяться на постійне проживання у відповідні кімнати.

Особам, які проживають в інтернаті, пенсія виплачується відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація інтернату виконує обов’язки піклувальника щодо підопічних, яким органами опіки чи піклування опікуни (піклувальники) не призначені, і одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки чи піклування над тими підопічними, які того потребують.

Переведення підопічних до інтернатної установи іншого типу може бути здійснено на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра, клопотання адміністрації психоневрологічного інтернату, особистої заяви підопічного про переведення і путівки Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації.

Переведення підопічних до інтернату іншого регіону здійснюється за узгодженням відповідно між Департаментами соціального захисту населення обласних держадміністрацій за наявності висновку лікаря інтернату про те, що зміна кліматичних умов не сприятиме погіршенню стану здоров’я.

За відсутності протипоказань підопічні інтернатної установи можуть відвідувати родичів. В такому випадку тимчасове вибуття підопічних з інтернату дозволяється за погодженням з адміністрацією на термін не більше двох місяців календарного року з урахуванням висновку лікаря про можливість виїзду та за наявності письмового зобов’язання родичів або інших осіб, які згодні їх прийняти і забезпечити догляд і оформлюється особистою заявою підопічного або заявою опікунів (піклувальників).

Якщо підопічні тимчасово вибувають з інтернату на лікування до відповідних лікувально-профілактичних закладів або за власним бажанням, вони наказом по інтернату знімаються з харчування, але залишаються у списках мешканців, і пенсія їм за період відсутності виплачується в повному розмірі.

Витрати, пов’язані з поїздкою до родичів або до інших осіб, інтернатом не компенсуються.

Відрахування підопічного з інтернату здійснюється з дозволу Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації:

1 за письмовою згодою дітей, родичів, опікунів чи піклувальників про можливість утримувати підопічного і забезпечувати за ним догляд та за довідкою про наявність у них житлової площі;
2 за наявності висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість відрахування підопічного з інтернату;
3 при встановленні інвалідам першої або другої груп, які не досягли загальновстановленого пенсійного віку, третьої групи інвалідності.

Під час відрахування з інтернату підопічному видаються закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном, документи, власні речі і цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери та ін.), які зберігалися в інтернаті, а також довідка із зазначенням терміну перебування в даній установі.

В КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат для організації трудотерапії і забезпечення підопічних основними продуктами харчування власного виробництва утворено підсобне господарство, лікувально-виробничу (трудову) майстерню (з необхідним інвентарем, обладнанням та іншими засобами сільськогосподарського виробництва), які здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

Інтернат для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може використовувати допомогу підприємств, організацій, релігійних конфесій, благодійних об’єднань та громадян.

Директор інтернату, весь обслуговуючий персонал несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я підопічних.

В особовій справі містяться такі документи:
-путівка на влаштування до інтернату;
– копія наказу по інтернату про прийняття підопічного на державне утримання в установу (постійне, тимчасове проживання із зазначенням терміну);
– особиста заява підопічного або його опікуна (піклувальника) чи установи, яка раніше його опікувала, про прийняття до інтернатної установи;
– копія повідомлення районному управлінню праці та соціального захисту населення про прийняття підопічного до інтернатної установи;
– копія (ксерокопія) паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу), копії (ксерокопії) інших особистих документів (пенсійне посвідчення, військовий квиток, посвідчення ветерана війни чи праці, інваліда війни, ліквідатора ЧАЕС тощо);
– довідка про склад сім’ї за встановленою формою;
– довідка про розмір призначеної пенсії;
– стисла інформація про підопічного та його родичів, їх адресні дані;
– заяви й інші письмові звернення підопічного (опікунів, піклувальників), з якими він (вони) звертається до адміністрації інтернатної установи;
– накази (копії) по інтернатній установі щодо реагування на звернення підопічного (опікунів, піклувальників);
– копія арматурної картки на отримання одягу, взуття та іншого інвентарю із зазначенням дати видачі, терміну використання і списання;
– копія медичної картки про стан здоров’я з висновком про можливість перебування у психоневрологічному інтернаті та необхідність стороннього догляду;
– копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності);
– висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування у психоневрологічному інтернаті;
– копія судового рішення про недієздатність чи часткову дієздатність (для недієздатних осіб);
– акт передачі особистих речей на зберігання у камеру схову (за необхідності);
– акт передавання-приймання грошових сум, коштовностей та цінних паперів підопічного на зберігання в інтернатній установі, до запиту їх власником (за необхідності);
– медичний висновок щодо рекомендованої працетерапії із зазначенням виду робіт і її тривалості;
– дві фотокартки;
– опис документів, які містяться в особовій справі.

Формування і ведення особової справи здійснюється адміністрацією інтернату.

Паспорт та інші особисті документи підопічних, за їх бажанням (з метою збереження), можуть додатково міститися в особовій справі; вони заносяться до опису і видаються на руки підопічному при його відрахуванні з інтернату та на його (опікуна, піклувальника) першу вимогу.

В особовій справі можуть накопичуватися дані про підопічного, які відображають його поведінку, листування стосовно його особи та інші дані.
При переїзді підопічного до іншої інтернатної установи особова справа разом з витягом з історії хвороби пересилаються поштою на нове місце проживання.

Оригінал історії хвороби (медична справа) пересиланню не підлягає.