Про Інтернат

Інтернат має організаційно-правову форму КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА. Повна назва установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БОГОДУХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ. Інтернат є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та спеціальні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України в Харківській області, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням.

 Засновником юридичної особи є ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА, інтернат належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

 Органом, що здійснює управління майном інтернату, є Харківська обласна рада. Галузеву політику та розвиток інтернату забезпечує Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

Комунальна установа Богодухівський психоневрологічний інтернат є стаціонарною інтернатною установою для соціального захисту, що утворена для постійного проживання осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів і яким згідно із висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра не протипоказане перебування в інтернаті.

Точна дата створення установи невідома. Перша згадка про установу, яку вдалося виявити, стосується 1906 року, коли на засіданні місцевого земства розглядалося питання про потреби  «Приюта общественного призрения» (Притулок суспільного нагляду), який знаходився в м. Богодухові по вулиці Загородній. Сама ж установа була заснована раніше, в ній утримувались особи, які не могли самостійно заробити на прожиття та не мали інших засобів для існування (можливо, психічно хворі).

В радянські часи до Другої світової війни установа продовжувала функціонувати, імовірно, в ній утримувались психічно хворі особи, але більш детальна інформація відсутня.

В повоєнні часи аж до 1971 року установа носила назву Богодухівський будинок інвалідів, підпорядковувалась  Харківському обласному відділу соціального забезпечення. В установі утримувались психічно хворі особи, а також важко поранені учасники  війни, що втратили кінцівки та не мали родичів, які могли б їх утримувати. На підставі наказу Міністерства соціального забезпечення  № 54 від 01.07.1971 і наказу Харківського  обласного відділу соціального забезпечення  № 200 від 19.07.1971 Богодухівський будинок інвалідів 01 грудня 1971 року був перейменований на Богодухівський психоневрологічний інтернат. Впродовж 70-х – 90-х років установа  мала назви Богодухівський будинок-інтернат для психічних хворих, Богодухівський психоневрологічний будинок-інтернат. 

Згідно з наказом Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації від 30.12.2000  інтернат знову отримав назву Богодухівський психоневрологічний інтернат.  Установа перебувала в управлінні Богодухівської районної ради.

На підставі звернення Харківської обласної ради  рішенням Богодухівської районної ради від 05.11.2002 установа була передана із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського району у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області.

Наказом по установі від 08.04.2008  № 28/1 на підставі розпорядження голови Харківської обласної ради інтернату присвоєна назва КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БОГОДУХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ, яку він носить до нинішнього часу.

Основними завданнями інтернату є забезпечення прав та інтересів підопічних, створення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості, надання медичної допомоги підопічним, а також проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуальних планів реабілітації. 

Метою діяльності інтернату є надання соціальних послуг підопічним.