Системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у приміщеннях

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №1266 від 16 грудня 2020 року,що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» Комунальна установа Богодухівський психоневрологічний інтернат (код ЄДРПОУ 03189570  ; адреса :вулиця Замісцева,49, м. Богодухів, Харківська область, 62103) інформує про проведення закупівлі послуг «Системи пожедної сигналізації та оповіщення про пожежу у приміщеннях КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат за адресою:62103,Харківська область, Богодухівський район, місто Богодухів, вулиця Замісцева,буд.49» за процедурою відкритих торгів.

Назва предмету закупівлі «Системи пожедної сигналізації та оповіщення про пожежу у приміщеннях КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат за адресою:62103,Харківська область, Богодухівський район, місто Богодухів, вулиця Замісцева,буд.49»-код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»-45310000-3-електромонтажні роботи .

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель:UA-2021-04-16-005543-с

Процедура закупівлі :відкриті торги

Закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Розмір бюджетного призначення -457880,94 грн.

Обсяг закупівлі становить :1 послуга.

Строк надання послуг: до 31 грудня 2021 р.

Обсяги закупівлі визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником ,та обсягу фінансування.

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначено відповідно до загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі та викладено в додатку №2 до Тендерної документації

 

Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

код ДК 021:2015 – 45310000-3- Електромонтажні роботи (Системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат за адресою:62103,Харківська обл.,Богодухівський район,місто Богодухів,вулиця Замісцева,буд.49)

Встановлення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень здійснюється в експлуатованій будівлі під час відсутності дітей (вихідні дні, канікулярні, після закінчення освітнього процесу). 

Розрахунок ціни пропозиції виконувати відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Передбачається виконання монтажу та пусконалагодження системи пожежної сигналізації згідно з дефектним актом та відомістю ресурсів.

Норми витрат матеріалів можуть коригуватися в залежності від підбору, без зміни інших нормативних показників.

Послуги з монтажу системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.

Під час встановлення пожежної сигналізації необхідно забезпечити дотримання вимог, з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, що має бути підтверджено довідкою з  описом заходів, що будуть використовуватися.

Строк служби системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень не менше 10 років, що має бути підтверджено окремим гарантійним листом.

Виконавець повинен встановити систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень якісно та відповідно до технічних характеристик, які відповідають умовам та  вимогам діючих нормативних документів:

  • ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
  • «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417;
  • ПУЕ «Правила  устаткування електроустановок », 2017 р.;
  • ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
  • ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;
  • ДСТУ – Н СЕN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення».

Комплекс технічних засобів системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей з підключенням до Пульту централізованого спостереження повинен мати модульну структуру будови і розрахований на цілодобову роботу, надійно забезпечувати контроль стану охоронних зон: норма, несправність, пожежа.

Система пожежної сигналізації не повинна реагувати на інші явища, не пов’язані з виявленням пожежі.

У місцях, де є загроза механічного ушкодження пожежного оповіщувача, повинна бути передбачена захисна конструкція, яка не порушує його працездатності та ефективності  виявлення пожежі. Пожежні оповіщувачі та шлейфи системи пожежної сигналізації, які змонтовані на висоті менше ніж 2,2 м від підлоги повинні бути захищені від механічних ушкоджень, про що учасник надає гарантійний лист. 

У зв’язку з ситуацією яка склалася на території України та з метою запобігання поширення гострої респіраторної вірусної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS –CoV-2, між працівниками замовника та забезпечення цілісності кадрового штату,  учасники у складі пропозиції повинні надати сертифікат який підтверджує що система учасника протидії COVID-19 відповідає вимогам  стандарту SIC.Covid-Free:2020  чинний на момент подачі пропозиції. Також учасником надаються копії особових медичних книжок працівників Учасника, що матимуть безпосереднє відношення до виконання договору нової форми первинної облікової документації №1-ОМК «Особиста медична книжка».

Гарантійний термін на встановлену систему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень повинен складати протягом 12 місяців з дати підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати наступні документи: 

  1. Оригінал Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (для виконання робіт підвищеної небезпеки – роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра).
  2. Копія наказу про призначення відповідальної особи за організацію і безпечне виконання монтажних робіт та робіт на висоті.
  3. Документи, які свідчать про наявність системи контролю якості виконуваних робіт:  

– Завірена Учасником  копія Сертифікату учасника, який підтверджує, що система управління якістю стосовно надання послуг, які є предметом закупівлі, відповідає ДСТУ ISO 9001:2015.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент

Примітки: Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). 

У разі запропонування Учасником заміни устаткування на аналогічне та (або) зміни технічних рішень, відмінних від передбачених проектними рішеннями, Учасник у складні пропозиції повинен надати проект та експертний звіт (експертну оцінку) для погодження даних зміни з Замовником та за власний рахунок провести коригування, погодження та експертизу у відповідності до чинного Законодавства України.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний (-і)  лист (-и) від виробника                (-ів) протипожежного обладнання, що буде монтуватися учасником (прибори, сповіщувачі, гучномовці, комплекс переговорний для системи оповіщення), або імпортера (-ів)),  в якому виробник (-и) або імпортер (-ри)) гарантуватиме учаснику поставку обладнання для належного монтажу та у встановлені строки згідно даної закупівлі.  Крім цього, Учасник повинен надати документальне підтвердження щодо проходження навчання для монтажу  протипожежного обладнання від виробника (-ів) або імпортера (-ів)) запланованого протипожежного обладнання (прибори, сповіщувачі, гучномовці, комплекс переговорний для системи оповіщення) щонайменше двох працівників.

Перелік обладнання, яке необхідно встановити викладено в окремому файлі.

Посадова особа замовника ,уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками-Лейко Микола Дмитрович, інженер з охорони праці; вулиця Замісцева,49,м.Богодухів,Харківська область, 62103,тел.(05758)3-33-29 ;e-mail:bog_int@ukr.net.